Ouni Hoster

Den Dengscht, bei dem d’Angscht a Schrecken-Episoden online waaren, ass ouni mir Bescheed ze soen, offline gaangen. Daat heescht, d’mp3en (no der Episode 10) sinn momentan net verfügbar. Ech wärt den Problem esou séier wéi meiglech erem léisen, mee et kéint e bessen daueren, bis d’Episoden erem all online sinn. Ech beiden desen temporären Ausfall ze entschellegen.

Alles geht erem. Ech soen merci fir ärt Versteesdemech.