Update 2012

Nodeems 2011 keen esou gutt Joer fir Angscht a Schrecken war (den Auteur hat ze vill e flott Liewen) versprécht d’Weltennergangsjoer 2012 dach eng grandios Zukunft fir dëse Podcast/des Radiosserie.

Während dem Summer sinn eng Rei Episoden zwar um Radio gelaf, awer meeschtens live ageschwat (oder getuddelt) ginn. Dowéinst hunn se natierlech hei um Site gefehlt. Domadder ass elo Schluss. An enger Tour de Force huet den Auteur dat fehlend Material nei ageschwat an d’Chronologie festgeluecht. Vläicht verëffentlechen mir och iergendwann déi Episoden, déi ni méi wäit wéi eng Idee komm sinn an aus Textdokumenter mat dräi Sätz (deelweis och méi) bestinn. D’Lescht vun den Episoden ass elo op mannst déi richteg, “offiziell” Chronologie. Falls iergendeen esou gutt opgepasst sollt hunn: D’Episoden 123 an 129 sinn um Radio béid ënnert dem Titel “beim Retour an de Grand-Duché” gelaf. Den “schonn erëm” am Titel vun der Episod 129 ass nodréiglech dra gebastelt ginn, fir der helleger Kontinuitéit ze huldegen.

Graffiti, d’Jugendsendungen vum Radio ARA hunn elo e néie Site an Radio ARA een Site fir Podcasts, wou och eis Mammesendung Crumble vertrueden ass. An dir kennt eis nach ëmmer op Facebook liken. Ah, an wann dir Angscht a Schrecken moralesch a finanziell wëllt ënnerstëtzen, et gëtt elo och e flattr-Knäppchen fir de ganze Podcast.

Hei eng Lescht mat deene “néien” Episoden, dei elo online sinn: