Angscht und Schrecken auf der Rückfahrt vom Radiocamp

Lustige Geschichte! Diese Folge wurde eigentlich als “Gastbeitrag” auf dem Radiocamp 2009 erstellt, auf dem ich nicht anwesend war. Ich habe die Folge zwar im Radio gespielt, auf das offizielle Blog und in die offizielle Zählung hat sie es jedoch nicht geschafft. Zumindest nicht bis zum 6. Februar 2016. Im Zug von Archivarbeiten ist mir nämlich aufgefallen, dass die Folge Nummer 123 nie erschienen ist. Es existiert eine Datei mit dem Titel “Angscht a Schrecken op enger privater Chrëschtdagsfeier”, das genau einen Absatz enthält:

Et ass komesch. Do gëtt een méintelaang op keng privat Partien agelueden, wahrscheinlech, well d’Leit Angscht hunn, et géif een herno eng Episod Angscht a Schrecken driwwer maachen, an da kann een sech op e mol net méi rette vun Aluedungen. All Dag ass eppes, an wann ee net kennt, sinn d’Leit beleidegt. D’Liewer seet Merci, mä ëmmerhi gëtt et e gudde Gron. Wann een säi Kierper scho futti mécht, da wéinstens aus gesellschaftlechem Zwang an net aus der Depressioun eraus!

Hier erkläre ich also die Folge “Angscht und Schrecken auf der Rückfahrt vom Radiocamp” zum Teil des Angscht a Schrecken-Canons und vergebe die Episodennummer 123 für sie. Viel Spaß beim Hören!